• From :   To :
กทม. จัดกิจกรรมครบรอบ 68 ปีวันสันติภาพไทย เชิดชูเกียรติและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของวีรชนเสรีไทย

19:08:2013 กทม. จัดกิจกรรมครบรอบ 68 ปีวันสันติภาพไทย เชิดชูเกียรติและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของวีรชนเสรีไทย

 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ศึกษาดูงานระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวครบวงจรในนครฉงชิ่ง

16:08:2013 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ศึกษาดูงานระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวครบวงจรในนครฉงชิ่ง

กทม. จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สื่อดี พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT

16:08:2013 กทม. จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สื่อดี พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT

กทม. เปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขตบางคอแหลม

16:08:2013 กทม. เปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขตบางคอแหลม

 สผม. จัดระดมความคิดเห็นหามาตรการและแนวทางส่งเสริมการดำเนินการจัดรูปที่ดินในกรุงเทพมหานคร”

16:08:2013 สผม. จัดระดมความคิดเห็นหามาตรการและแนวทางส่งเสริมการดำเนินการจัดรูปที่ดินในกรุงเทพมหานคร”

 ร่วมเปิดมุมมองอนาคตประเทศไทยในการ เสวนา “Change for the future : ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง”

16:08:2013 ร่วมเปิดมุมมองอนาคตประเทศไทยในการ เสวนา “Change for the future : ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง”

กทม. เตรียมสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในพื้นที่ 4 มุมเมือง

15:08:2013 กทม. เตรียมสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในพื้นที่ 4 มุมเมือง

กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต เพื่อควบคุมโรคติดต่อ

15:08:2013 กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต เพื่อควบคุมโรคติดต่อ

กทม. ติวเข้มนักผจญเพลิงรุ่นใหม่ พร้อมระงับภัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

15:08:2013 กทม. ติวเข้มนักผจญเพลิงรุ่นใหม่ พร้อมระงับภัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

กทม. ปลูกฝังค่านิยมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ เดินหน้ากิจกรรมรณรงค์เมืองหนังสือโลก 2556

15:08:2013 กทม. ปลูกฝังค่านิยมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ เดินหน้ากิจกรรมรณรงค์เมืองหนังสือโลก 2556

Page 123 of 379

back back next next