• From :   To :
กทม. เพิ่มสมรรถนะผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเขตมีนบุรีและหนองแขม

11:02:2014 กทม. เพิ่มสมรรถนะผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเขตมีนบุรีและหนองแขม

กทม. คัดสรรหมอหนี้อาสา นำความรู้การบริหารรายได้สู่ประชาชนบรรเทาปัญหาหนี้สินพัฒนาคุณภาพชีวิต

11:02:2014 กทม. คัดสรรหมอหนี้อาสา นำความรู้การบริหารรายได้สู่ประชาชนบรรเทาปัญหาหนี้สินพัฒนาคุณภาพชีวิต

กทม. เข้มจัดการอาหารปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด

11:02:2014 กทม. เข้มจัดการอาหารปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด

การศึกษากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร

11:02:2014 การศึกษากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร

ขยายผล Bangkok Clean and Green กลุ่มธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าขนาดใหญ่

11:02:2014 ขยายผล Bangkok Clean and Green กลุ่มธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าขนาดใหญ่

ผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่กทม.ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด

11:02:2014 ผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่กทม.ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด

สภากทม.ศึกษารูปแบบการดูแลเด็กพิเศษของมูลนิธิ ณ กิตติคุณ

10:02:2014 สภากทม.ศึกษารูปแบบการดูแลเด็กพิเศษของมูลนิธิ ณ กิตติคุณ

ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10:02:2014 ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กทม. พัฒนาทักษะครูในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสร้างผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา

10:02:2014 กทม. พัฒนาทักษะครูในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสร้างผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา

วอนประชาชนเข้าใจกทม. ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

10:02:2014 วอนประชาชนเข้าใจกทม. ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

Page 123 of 422

back back next next