• From :   To :

20:08:2013

รองผู้ว่าฯผุสดีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนเขตวังทองหลาง

19:08:2013 รองผู้ว่าฯผุสดีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนเขตวังทองหลาง

รองผู้ว่าฯ ผุสดี ย้ำเด็กทุกคนต้องได้เรียนและอ่านออกเขียนคล่อง

19:08:2013 รองผู้ว่าฯ ผุสดี ย้ำเด็กทุกคนต้องได้เรียนและอ่านออกเขียนคล่อง

นายกเทศมนตรีฉงชิ่งชี้ระบบขนส่งรางเดี่ยวเหมาะกับกรุงเทพฯ

19:08:2013 นายกเทศมนตรีฉงชิ่งชี้ระบบขนส่งรางเดี่ยวเหมาะกับกรุงเทพฯ

รองผู้ว่าฯ อัศวิน ประชุมกลุ่มกรุงธนเหนือติดตามงานตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.

19:08:2013 รองผู้ว่าฯ อัศวิน ประชุมกลุ่มกรุงธนเหนือติดตามงานตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.

กทม. ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน

19:08:2013 กทม. ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน

ผนึกกำลังนักประชาสัมพันธ์กทม. เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “รักกรุงเทพฯร่วมสร้างกรุงเทพฯ 10+6” สู่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ

19:08:2013 ผนึกกำลังนักประชาสัมพันธ์กทม. เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “รักกรุงเทพฯร่วมสร้างกรุงเทพฯ 10+6” สู่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ

กทม. จัดกิจกรรมครบรอบ 68 ปีวันสันติภาพไทย เชิดชูเกียรติและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของวีรชนเสรีไทย

19:08:2013 กทม. จัดกิจกรรมครบรอบ 68 ปีวันสันติภาพไทย เชิดชูเกียรติและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของวีรชนเสรีไทย

 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ศึกษาดูงานระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวครบวงจรในนครฉงชิ่ง

16:08:2013 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ศึกษาดูงานระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวครบวงจรในนครฉงชิ่ง

กทม. จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สื่อดี พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT

16:08:2013 กทม. จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สื่อดี พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT

Page 122 of 379

back back next next