• From :   To :
 กทม.จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป น้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

31:10:2013 กทม.จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป น้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

กทม.เยือนไอจิกระชับสัมพันธ์เมืองพี่น้อง พร้อมร่วมมือกันทุกด้าน

31:10:2013 กทม.เยือนไอจิกระชับสัมพันธ์เมืองพี่น้อง พร้อมร่วมมือกันทุกด้าน

กทม. เช่าที่ดินกว่า 3 ไร่ สร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

31:10:2013 กทม. เช่าที่ดินกว่า 3 ไร่ สร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

ผอ.สพข.ได้รับเลือกเป็น อ.กก.สำนักปลัด

31:10:2013 ผอ.สพข.ได้รับเลือกเป็น อ.กก.สำนักปลัด

ประธานสภากทม.ศึกษาตัวอย่างการนำประชาชนเข้ามาร้องเรียนในสภาฯปรับใช้การทำงานเชิงนิติบัญญัติ

31:10:2013 ประธานสภากทม.ศึกษาตัวอย่างการนำประชาชนเข้ามาร้องเรียนในสภาฯปรับใช้การทำงานเชิงนิติบัญญัติ

สภากทม.จัดแข่งกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก หวังกีฬาสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องคนกรุงเทพฯ

31:10:2013 สภากทม.จัดแข่งกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก หวังกีฬาสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องคนกรุงเทพฯ

กทม. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองสัมพันธ์ 2 ทศวรรษ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

31:10:2013 กทม. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองสัมพันธ์ 2 ทศวรรษ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

 ผว.กทม.เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Wang Anshun นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง

31:10:2013 ผว.กทม.เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Wang Anshun นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง

สภากทม.เยือนนครลอสแอนเจลิส เพื่อแลกเปลี่ยนความพันธ์ระหว่างเมือง

30:10:2013 สภากทม.เยือนนครลอสแอนเจลิส เพื่อแลกเปลี่ยนความพันธ์ระหว่างเมือง

ปักกิ่งพร้อมสนับสนุนความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

30:10:2013 ปักกิ่งพร้อมสนับสนุนความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

Page 120 of 397

back back next next