• From :   To :

01:11:2013

01:11:2013

01:11:2013

01:11:2013

01:11:2013

 กทม.จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป น้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

31:10:2013 กทม.จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป น้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

กทม.เยือนไอจิกระชับสัมพันธ์เมืองพี่น้อง พร้อมร่วมมือกันทุกด้าน

31:10:2013 กทม.เยือนไอจิกระชับสัมพันธ์เมืองพี่น้อง พร้อมร่วมมือกันทุกด้าน

กทม. เช่าที่ดินกว่า 3 ไร่ สร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

31:10:2013 กทม. เช่าที่ดินกว่า 3 ไร่ สร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

ผอ.สพข.ได้รับเลือกเป็น อ.กก.สำนักปลัด

31:10:2013 ผอ.สพข.ได้รับเลือกเป็น อ.กก.สำนักปลัด

ประธานสภากทม.ศึกษาตัวอย่างการนำประชาชนเข้ามาร้องเรียนในสภาฯปรับใช้การทำงานเชิงนิติบัญญัติ

31:10:2013 ประธานสภากทม.ศึกษาตัวอย่างการนำประชาชนเข้ามาร้องเรียนในสภาฯปรับใช้การทำงานเชิงนิติบัญญัติ

Page 119 of 397

back back next next