• From :   To :
กทม. มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

24:07:2013 กทม. มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 กทม. ร่วมตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 16 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ส่งต่อมูลนิธิ พอ.สว.

24:07:2013 กทม. ร่วมตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 16 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ส่งต่อมูลนิธิ พอ.สว.

กทม. ปล่อยริ้วขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี

24:07:2013 กทม. ปล่อยริ้วขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี

กทม. พัฒนาเว็บไซต์กรุงเทพมหานครรูปแบบใหม่เอาใจคนใช้สมาร์ทโฟน

24:07:2013 กทม. พัฒนาเว็บไซต์กรุงเทพมหานครรูปแบบใหม่เอาใจคนใช้สมาร์ทโฟน

 กทม. เล็งจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมผนึกกำลัง

24:07:2013 กทม. เล็งจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมผนึกกำลัง

 กทม. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีหล่อและแห่เทียนจำนำพรรษา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช 100 ปี

24:07:2013 กทม. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีหล่อและแห่เทียนจำนำพรรษา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช 100 ปี

 เยาวชนกทม. ห่างไกลอบายมุข สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

24:07:2013 เยาวชนกทม. ห่างไกลอบายมุข สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

 เสริมศักยภาพเครือข่ายงานด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสร้างเด็กสุขภาพดี

24:07:2013 เสริมศักยภาพเครือข่ายงานด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสร้างเด็กสุขภาพดี

 เยาวชนไทยในอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

24:07:2013 เยาวชนไทยในอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

18:07:2013

Page 119 of 366

back back next next