• From :   To :
หารือ กกต. พิจารณาภารกิจสนับสนุนงานเลือกตั้งของ ขรก.กทม.ต้องปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

28:01:2014 หารือ กกต. พิจารณาภารกิจสนับสนุนงานเลือกตั้งของ ขรก.กทม.ต้องปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สำนักพัฒนาสังคมเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจนวดแผนไทย

28:01:2014 สำนักพัฒนาสังคมเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจนวดแผนไทย

พุธที่ 29 ม.ค. นี้ สภากทม. เตรียมพิจารณาญัตติตั้งคกก.วิสามัญแก้ไขปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

28:01:2014 พุธที่ 29 ม.ค. นี้ สภากทม. เตรียมพิจารณาญัตติตั้งคกก.วิสามัญแก้ไขปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ปลูกต้นซากุระ ย้ำความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างสภากทม. กับสภาเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

28:01:2014 ปลูกต้นซากุระ ย้ำความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างสภากทม. กับสภาเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

9 เดือน กทม. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มแล้วกว่า 5 พันดวง จาก 2 หมื่นดวง

28:01:2014 9 เดือน กทม. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มแล้วกว่า 5 พันดวง จาก 2 หมื่นดวง

กทม. ลุยเองเร่งรื้อย้ายตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายส่งคืนบริษัท

28:01:2014 กทม. ลุยเองเร่งรื้อย้ายตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายส่งคืนบริษัท

ปรับโฉมพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. เตรียมเปิดพื้นที่สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์ สิงหาคมนี้

28:01:2014 ปรับโฉมพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. เตรียมเปิดพื้นที่สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์ สิงหาคมนี้

กทม. มุ่งมั่นดูแลเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ

28:01:2014 กทม. มุ่งมั่นดูแลเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ

กทม. ส่งเสริมบุคลากรร่วมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

28:01:2014 กทม. ส่งเสริมบุคลากรร่วมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

กทม. ทำแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 57

28:01:2014 กทม. ทำแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 57

Page 119 of 412

back back next next