• From :   To :
สภากทม. จัดงานสถาปนา ครบรอบ 41 ปี 21 เม.ย.นี้

10:04:2014 สภากทม. จัดงานสถาปนา ครบรอบ 41 ปี 21 เม.ย.นี้

สำนักปลัดกทม. จัดอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

10:04:2014 สำนักปลัดกทม. จัดอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

กทม. ระดมสมองผู้แทนทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

10:04:2014 กทม. ระดมสมองผู้แทนทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

กทม.คุมเข้มความปลอดภัยการเล่นน้ำสงกรานต์

10:04:2014 กทม.คุมเข้มความปลอดภัยการเล่นน้ำสงกรานต์

สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครบรอบ 15 ปี มุ่งเน้นบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร

10:04:2014 สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครบรอบ 15 ปี มุ่งเน้นบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร

สภากทม. เยือนสภามหานครอินชอน ย้ำความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง พร้อมดูงานด้านสิ่งแวดล้อมนำกลับมาใช้ในกทม.

09:04:2014 สภากทม. เยือนสภามหานครอินชอน ย้ำความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง พร้อมดูงานด้านสิ่งแวดล้อมนำกลับมาใช้ในกทม.

สภากทม. ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจเมืองลาสเวกัส

09:04:2014 สภากทม. ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจเมืองลาสเวกัส

กทม. ร่วมฉลอง Thai New Year (SongKran Festival) ที่แอลเอ

09:04:2014 กทม. ร่วมฉลอง Thai New Year (SongKran Festival) ที่แอลเอ

รองผู้ว่าฯ อัศวิน รุดตรวจไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา หลังเกิดประทุอีกครั้ง

09:04:2014 รองผู้ว่าฯ อัศวิน รุดตรวจไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา หลังเกิดประทุอีกครั้ง

กทม. จัดงานวัดลอยฟ้าส่งเสริมการอ่านหนังสือพัฒนาจิต

09:04:2014 กทม. จัดงานวัดลอยฟ้าส่งเสริมการอ่านหนังสือพัฒนาจิต

Page 109 of 432

back back next next