• From :   To :
กทม. จัดบรรยายสรุปผลให้ความรู้ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ”

03:11:2014 กทม. จัดบรรยายสรุปผลให้ความรู้ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ”

ผู้ว่าฯกทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่

03:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่

กทม. จับมือหลายหน่วยงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

03:11:2014 กทม. จับมือหลายหน่วยงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สภากทม. เตรียมจับมือกรมอนามัยพัฒนามาตรฐานให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกทม.

31:10:2014 สภากทม. เตรียมจับมือกรมอนามัยพัฒนามาตรฐานให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกทม.

สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง

31:10:2014 สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง

กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ

31:10:2014 กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ

กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง

31:10:2014 กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่อย

31:10:2014 ผู้ว่าฯ กทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่อย

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความปลอดภัยก่อนลอยกระทง ย้ำโป๊ะท่าเรือรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 คน

31:10:2014 ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความปลอดภัยก่อนลอยกระทง ย้ำโป๊ะท่าเรือรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 คน

สภากทม. แนะกทม. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาจราจรเมืองหลวง

30:10:2014 สภากทม. แนะกทม. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาจราจรเมืองหลวง

Page 11 of 412

back back next next