• From :   To :
กทม. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปรับโครงสร้างการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพจัดการศึกษา

22:09:2014 กทม. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปรับโครงสร้างการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพจัดการศึกษา

นายกฯ ย้ำข้าราชการทำตัวเล็กลง พร้อมดูแลสร้างความเข้าใจกับประชาชน

18:09:2014 นายกฯ ย้ำข้าราชการทำตัวเล็กลง พร้อมดูแลสร้างความเข้าใจกับประชาชน

สำนักเลขานุการสภากทม. กำหนดวันรายงานตัว ส.ก. คัดเลือก 30 คน ถึง 19 ก.ย. นี้

18:09:2014 สำนักเลขานุการสภากทม. กำหนดวันรายงานตัว ส.ก. คัดเลือก 30 คน ถึง 19 ก.ย. นี้

กทม-ชวนร่วมรณรงค์-“เดินทางร่วมกัน-วันพาหนะส่วนรวม”-ในงาน-Bangkok-Car-Free-Day-21-ก-ย-นี้

18:09:2014 กทม-ชวนร่วมรณรงค์-“เดินทางร่วมกัน-วันพาหนะส่วนรวม”-ในงาน-Bangkok-Car-Free-Day-21-ก-ย-นี้

กทม. จำลองสถานการณ์จริงซ้อมแผนรับมืออีโบลาเพิ่มความชำนาญให้บุคลากรสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

17:09:2014 กทม. จำลองสถานการณ์จริงซ้อมแผนรับมืออีโบลาเพิ่มความชำนาญให้บุคลากรสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

กทม. เดินหน้าโครงการ 100 RC เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย

17:09:2014 กทม. เดินหน้าโครงการ 100 RC เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย

กทม. มอบรางวัลประกวดหนังสั้นรณรงค์งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร “รู้จักรัก รู้จักเลือก”

16:09:2014 กทม. มอบรางวัลประกวดหนังสั้นรณรงค์งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร “รู้จักรัก รู้จักเลือก”

ผู้บริหารโครงการ 100 Resilient Cities ดูงานการเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ

16:09:2014 ผู้บริหารโครงการ 100 Resilient Cities ดูงานการเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ

กทม. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เดินหน้ากระจายอำนาจและพัฒนาการจัดศึกษา

16:09:2014 กทม. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เดินหน้ากระจายอำนาจและพัฒนาการจัดศึกษา

กทม. จัดมหกรรมลานกีฬาและศูนย์กีฬาชุมชน พร้อมมอบรางวัลลานกีฬาดีเด่น ประจำปี 2557

16:09:2014 กทม. จัดมหกรรมลานกีฬาและศูนย์กีฬาชุมชน พร้อมมอบรางวัลลานกีฬาดีเด่น ประจำปี 2557

Page 11 of 397

back back next next