• From :   To :
กทม. พร้อมร่วมมือสภากทม. เปิดประชุมวิสามัญ ผลักดันข้อบัญญัติที่ยังค้างอยู่

07:10:2014 กทม. พร้อมร่วมมือสภากทม. เปิดประชุมวิสามัญ ผลักดันข้อบัญญัติที่ยังค้างอยู่

กทม. ร่วมกับสโมสรไลออนส์จัดกิจกรรม “วันไลออนส์สากลบริการ”

07:10:2014 กทม. ร่วมกับสโมสรไลออนส์จัดกิจกรรม “วันไลออนส์สากลบริการ”

เดินหน้าติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยง 283 แห่งทั่วกรุง

07:10:2014 เดินหน้าติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยง 283 แห่งทั่วกรุง

กทม. จัดระเบียบหาบเร่ฝั่งแนวรั้วโรงพยาบาลศิริราช ดีเดย์ 8 ต.ค. นี้

07:10:2014 กทม. จัดระเบียบหาบเร่ฝั่งแนวรั้วโรงพยาบาลศิริราช ดีเดย์ 8 ต.ค. นี้

กทม. จับมือกรมทางหลวง ผุดสวนเพชรกาญจนารมย์ เพิ่มปอดแห่งใหม่ให้ชาวบางแค

07:10:2014 กทม. จับมือกรมทางหลวง ผุดสวนเพชรกาญจนารมย์ เพิ่มปอดแห่งใหม่ให้ชาวบางแค

สจส. ผลิตป้ายแนะนำทางแบบใหม่อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง ลดปัญหาจราจร

06:10:2014 สจส. ผลิตป้ายแนะนำทางแบบใหม่อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง ลดปัญหาจราจร

สถานธนานุบาล กทม. ขยายเวลาโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการไปอีก 6 เดือน

03:10:2014 สถานธนานุบาล กทม. ขยายเวลาโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการไปอีก 6 เดือน

กทม. ร่วมออกบู้ธแจกยิ้มดึงนักท่องเที่ยวแดนปลาดิบ

03:10:2014 กทม. ร่วมออกบู้ธแจกยิ้มดึงนักท่องเที่ยวแดนปลาดิบ

กทม. จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนฟรีที่วัดโสมนัส

03:10:2014 กทม. จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนฟรีที่วัดโสมนัส

กทม. มอบเข็มนคราธิปัตย์แก่นักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง รุ่นที่ 6

03:10:2014 กทม. มอบเข็มนคราธิปัตย์แก่นักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง รุ่นที่ 6

Page 11 of 402

back back next next