ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. จับมือมหาดไทย แก้ปัญหาหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนกรุง

11:04:2556 กทม. จับมือมหาดไทย แก้ปัญหาหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนกรุง

สถานธนานุบาล กทม. ลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อน ตามนโยบาย 10 มาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์

11:04:2556 สถานธนานุบาล กทม. ลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อน ตามนโยบาย 10 มาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์

สภากทม. ตั้งคกก. วิสามัญเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสังคมส่วนรวม

11:04:2556 สภากทม. ตั้งคกก. วิสามัญเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสังคมส่วนรวม

เร่งรัดเขตกรุงเทพตะวันออกเดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้หญ้า และยาเสพติด

10:04:2556 เร่งรัดเขตกรุงเทพตะวันออกเดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้หญ้า และยาเสพติด

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครบรอบ 14 ปี มุ่งเน้นบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร

10:04:2556 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครบรอบ 14 ปี มุ่งเน้นบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร

12–15 เม.ย. นี้ กทม. จัดงานมหาสงกรานต์ยิ่งใหญ่ เน้นสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

10:04:2556 12–15 เม.ย. นี้ กทม. จัดงานมหาสงกรานต์ยิ่งใหญ่ เน้นสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

กินอาหารปรุงสุกใหม่ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารช่วงหน้าร้อน

10:04:2556 กินอาหารปรุงสุกใหม่ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารช่วงหน้าร้อน

พุธนี้สภากทม. ประชุม 4 วาระเสนอเร่งรัดโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ

10:04:2556 พุธนี้สภากทม. ประชุม 4 วาระเสนอเร่งรัดโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ

กทม. ประกาศศักดามหานครแห่งการอ่าน ชวนคนกรุงอ่านกันสนั่นเมือง จัดงานใหญ่รับตำแหน่ง “เมืองหนังสือโลก 2556” 21-23 เม.ย. 56 นี้

09:04:2556 กทม. ประกาศศักดามหานครแห่งการอ่าน ชวนคนกรุงอ่านกันสนั่นเมือง จัดงานใหญ่รับตำแหน่ง “เมืองหนังสือโลก 2556” 21-23 เม.ย. 56 นี้

 กทม. เดินหน้าพัฒนาความสะอาด ซ.พหลโยธิน 45 เตรียมสร้างถนนเลียบคลองบางเขน

09:04:2556 กทม. เดินหน้าพัฒนาความสะอาด ซ.พหลโยธิน 45 เตรียมสร้างถนนเลียบคลองบางเขน

Page 117 of 327

back back next next