ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม.เดินหน้าโครงการเมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ พร้อมประสานร้านค้าจัดจุดจอดแท็กซี่และรถลูกค้าพักค้างคืน

26:12:2556 กทม.เดินหน้าโครงการเมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ พร้อมประสานร้านค้าจัดจุดจอดแท็กซี่และรถลูกค้าพักค้างคืน

กทม.ชวนประชาชนเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร และร่วมตักบาตรรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง

26:12:2556 กทม.ชวนประชาชนเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร และร่วมตักบาตรรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง

กทม.ผนึกกำลังรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

26:12:2556 กทม.ผนึกกำลังรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

สภากทม.เตรียมผลักดันนโยบายพัฒนาและสวัสดิการที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนกรุงเทพฯ

26:12:2556 สภากทม.เตรียมผลักดันนโยบายพัฒนาและสวัสดิการที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนกรุงเทพฯ

คลองสานเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

26:12:2556 คลองสานเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กทม.เปิดสวนปิยะภิรมย์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นของขวัญปีใหม่ 2557 ให้คนกรุงเทพฯ

25:12:2556 กทม.เปิดสวนปิยะภิรมย์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นของขวัญปีใหม่ 2557 ให้คนกรุงเทพฯ

กทม. รับมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษาส่งต่อห้องสมุดและโรงเรียนสังกัดกทม.

25:12:2556 กทม. รับมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษาส่งต่อห้องสมุดและโรงเรียนสังกัดกทม.

กทม. ระดมสมองทำแผนพัฒนาผู้สูงอายุครบวงจรรองรับสังคมสูงวัย

25:12:2556 กทม. ระดมสมองทำแผนพัฒนาผู้สูงอายุครบวงจรรองรับสังคมสูงวัย

กลุ่มกรุงเทพใต้ ร่วมปรับภูมิทัศน์ ถนนสายสำคัญในกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา

25:12:2556 กลุ่มกรุงเทพใต้ ร่วมปรับภูมิทัศน์ ถนนสายสำคัญในกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา

กทม. อบรมพัฒนาสมรรถนะการดูแลเด็กปฐมวัย

25:12:2556 กทม. อบรมพัฒนาสมรรถนะการดูแลเด็กปฐมวัย

Page 117 of 402

back back next next