ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
ตรวจปัญหาบ้านทรุด จากการก่อสร้างคลองทรงกระเทียม จี้ผู้บริหารกทม. เร่งตรวจสอบ

03:09:2556 ตรวจปัญหาบ้านทรุด จากการก่อสร้างคลองทรงกระเทียม จี้ผู้บริหารกทม. เร่งตรวจสอบ

ผู้ว่าฯ กทม. ยกเสาเอกอาคารการค้าและที่พักอาศัยตลาดใหม่ดอนเมือง

02:09:2556 ผู้ว่าฯ กทม. ยกเสาเอกอาคารการค้าและที่พักอาศัยตลาดใหม่ดอนเมือง

กทม.เปิดสวนมณฑลภิรมย์ สวนสาธารณะแห่งแรกย่านตลิ่งชัน

02:09:2556 กทม.เปิดสวนมณฑลภิรมย์ สวนสาธารณะแห่งแรกย่านตลิ่งชัน

มูลนิธิช่วยการศึกษา กทม. มอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนสังกัดกทม. จำนวน 250 ทุน

02:09:2556 มูลนิธิช่วยการศึกษา กทม. มอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนสังกัดกทม. จำนวน 250 ทุน

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน

02:09:2556 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน

กทม. เสริมศักยภาพบุคลกรทางการแทพย์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

02:09:2556 กทม. เสริมศักยภาพบุคลกรทางการแทพย์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กทม. เปิดเสวนา “ผังเมืองใหม่” เจาะลึกผลกระทบด้านอสังหาริมทรัพย์

02:09:2556 กทม. เปิดเสวนา “ผังเมืองใหม่” เจาะลึกผลกระทบด้านอสังหาริมทรัพย์

กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

02:09:2556 กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

กทม. ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด เสริมพลังเจ้าหน้าที่ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

02:09:2556 กทม. ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด เสริมพลังเจ้าหน้าที่ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

กทม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานเล่าขานตำนานบางกอก ที่ลานคนเมือง

02:09:2556 กทม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานเล่าขานตำนานบางกอก ที่ลานคนเมือง

Page 117 of 379

back back next next