ข่าวสมัครงาน


03:07:2557 สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครฯ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จำนวน 1 อัตรา

03:07:2557 สำนักผังเมืองเปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์หลายอัตรา

27:06:2557 สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กฯ

27:06:2557 สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบแอาสาสมัครหลายอัตรา

11:06:2557 ประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21:05:2557 สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

21:05:2557 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา

15:05:2557 สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสอาสาสมัครฯ จำนวน 8 อัตรา

15:05:2557 สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา

15:05:2557 สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดรับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา

Page 7 of 52

back back next next