ข่าวสมัครงาน


05:03:2557 สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

05:03:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

05:03:2557 สำนักงานเขตพญาไท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร

03:03:2557 คันนายาวเปิดรับสมัครอาสาสมัคร และอาสาช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

21:02:2557 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

12:02:2557 มีนบุรีรับอาสาสมัครหลายอัตรา

10:02:2557 บางกอกน้อยรับอาสาสมัครลานกีฬา

10:02:2557 สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครฯ อาสาสมัครลานกีฬาประจำเขตคันนายาว

29:01:2557 ทุ่งครุรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

23:01:2557 บางบอนเปิดรับอาสาสมัครสภาเยาวชน

Page 7 of 48

back back next next