ข่าวสมัครงาน


10:02:2557 สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครฯ อาสาสมัครลานกีฬาประจำเขตคันนายาว

29:01:2557 ทุ่งครุรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

23:01:2557 บางบอนเปิดรับอาสาสมัครสภาเยาวชน

21:01:2557 สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครฯ หลายอัตรา

21:01:2557 โรงพยาบาลตากสิ นเปิดรับสมัครหลายอัตรา

21:01:2557 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบหลายอัตรา

21:01:2557 สำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมัครฯ หลายอัตรา

17:01:2557 สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครโดยวิธีจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล หลายอัตรา

17:01:2557 สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัคบุคคลประจำโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.

17:01:2557 สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัคาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต

Page 13 of 53

back back next next