ข่าวสมัครงาน


01:11:2556 สำนักงานเขตหนองจอก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

01:11:2556 สำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานทั่วไป

30:10:2556 สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัคฯ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 อัตรา

30:10:2556 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เปิดรับสมัครฯ พนักงานหลายตำแหน่ง

18:10:2556 สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครฯ ครูสอนภาษาหลายอัตรา

18:10:2556 สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครฯ อาสาสมัครลานกีฬา

18:10:2556 สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดรับสมัครฯ ครูสอนภาษาจีน อังกฤษ อาหรับ

17:10:2556 สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา

17:10:2556 โรงพยาบาลลาดกระบัง เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

17:10:2556 สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัคลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

Page 13 of 49

back back next next