Job with BKK


01:11:2013

01:11:2013

30:10:2013 สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัคฯ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 อัตรา

30:10:2013 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เปิดรับสมัครฯ พนักงานหลายตำแหน่ง

18:10:2013 สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครฯ ครูสอนภาษาหลายอัตรา

18:10:2013 สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครฯ อาสาสมัครลานกีฬา

18:10:2013 สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดรับสมัครฯ ครูสอนภาษาจีน อังกฤษ อาหรับ

17:10:2013 สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา

17:10:2013 โรงพยาบาลลาดกระบัง เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

17:10:2013 สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัคลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

Page 13 of 49

back back next next