Job with BKK


29:07:2013 สำนักงานกฎหมายและคดี เปิดรับสมัครสอบหลายอัตรา

11:07:2013 สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครฯ หลายตำแหน่ง

11:07:2013 สำนักงานเขตพญาไท เปิดรับสมัครฯ ลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

11:07:2013 สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัคฯ อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 อัตรา

05:07:2013 สำนักงานเขตพญาไท เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

05:07:2013 สำนักงานเขนปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

04:07:2013 ราชเทวีเปิดรับอาสาสมัครลานกีฬา

26:06:2013 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง

26:06:2013 สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครฯ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

26:06:2013 สำนักงานเขตดอนเมือง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Page 13 of 44

back back next next