ข่าวสมัครงาน


                         นางภาวิณี อมาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ม.ค. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1047 หรือ 0 2214 3004 ต่อ 6328-9 ในวันและเวลาราชการ


------------------ (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-41-55/21882-สำนักงานเขตปทุมวันรับสมัครลูกจ้างประจำ