ข่าวเด่น ประเด็นร้อน


กกจ.กทม. พัฒนาเว็บไซต์เพิ่มกระดานข่าวแนะนำแนวทางปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ 
 
 
                                      กองการเจ้าหน้าที่ กทม. จัดทำโครงการสนทนาการบริหารงานบุคคลกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
 
                                      นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตมีความเจริญรุดหน้าไป อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันสร้างความรวดเร็ว สะดวกสบายต่อผู้ใช้ในวงกว้าง จนกลายเป็นปรากฏการณ์ในมิติของการสร้างระบบเครือข่ายทางสังคม (Social Network) กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำ Social Network มาใช้ในการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและผู้สนใจ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำโครงการสนทนาการบริหารงานบุคคล โดยมีกระดานข่าวเพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสนทนา แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา หารือ ให้คำแนะนำ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์และสนทนาเรื่องการบริหารงานบุคคล ในกระดานข่าวได้ที่ office2.bangkok.go.th/pdd

------------------ (ฐปนรรฆ์...กปส./ปชส...กกจ. รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-39-00/27851-กกจ-กทม-พัฒนาเว็บไซต์เพิ่มกระดานข่าวแนะนำแนวทางปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่.
จำนวนคนอ่าน 6519 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister