ข่าวเด่น ประเด็นร้อน


สาระสำคัญ

          น.ส. สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง (กค.) กล่าวว่า กค. มีหนังสือเวียนแจ้งไป ยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานอื่นของรัฐ ระบุเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินโครงการฟื้นฟู หรือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงอนุโลมให้หน่วยงานเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ทำสัญญาและอาจจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทัน ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพราะติดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประมูลด้วยวิธีพิเศษได้ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จทันภายในเดือนพฤษภาคม 2555

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ไปแล้ว ได้อนุโลมลดขั้นตอน จาก 85 วัน เหลือ 28 วัน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การประมูลด้วยวิธีพิเศษและการลดขั้นตอนประมูล e-Auction จะใช้เพียงชั่วคราวเฉพาะโครงการเพื่อฟื้นฟูและป้องกันน้ำท่วมในอนาคตที่เป็นโครงการระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ การลดขั้นตอนและอุปสรรคต่างๆ นอกจากเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินโครงการแล้ว ยังช่วยให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินโครงการมีสภาพคล่องและเงินหมุนเวียน รวมทั้งช่วยให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าสู่ การจ้างงานได้อีกครั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการป้องกันและฟื้นฟู โดยจะถือเป็น เครื่องวัดผลงานของหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ด้วย(กรุงเทพธุรกิจ)

นาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.กระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวว่า กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือมายัง คค. โดยตั้งข้อสังเกตโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายที่สำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของกรมทางหลวง จำนวน 33 โครงการ พบมีการ ดำเนินการอย่างเร่งรีบและมีการใช้งบประมาณสูงเกินจริงนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมทางหลวงจัดทำรายละเอียดการใช้งบประมาณแล้วและให้กลับมาชี้แจงโดยเร็ว โดยเรื่องนี้ต้องฟังเหตุผลของกรมทางหลวงก่อน หลังจากนั้นจะพิจารณาข้อเท็จจริงว่าใช้งบฯ คุ้มค่าหรือไม่ (ไทยรัฐ)

นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวว่า ภาคีฯ จะตรวจสอบว่า น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งไปยังหน่วยงานราชการทั้งหมดให้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม 1.7 หมื่นล้านบาท ที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณไปแล้วหรือไม่ เพราะภาคีฯ ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ หรือมีความเคลื่อนไหวใดๆ กลับมา

ทั้งนี้ หนังสือที่ยื่นให้นายกรัฐมนตรีได้ขอให้รัฐบาลเฝ้าระวังทุจริตการใช้งบประมาณ 3 ข้อ ได้แก่ ให้เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการประมูลทั้งวิธีปกติและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ รวมทั้งให้มีผู้ตรวจสอบ ภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพราะภาคีฯ มีความเป็นห่วงการใช้งบฯ ฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วมเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก อีกทั้งรัฐบาลยังใช้วิธีจัดจ้างพิเศษ จึงเกรงงบประมาณอาจมีการรั่วไหลได้ กรณีหากตรวจสอบแล้ว พบนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานรัฐบาลให้เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว แต่หน่วยงานดังกล่าว กลับนิ่งเฉย ภาคีฯ จะประสานกับหน่วยงานดังกล่าวโดยตรง เพื่อให้เปิดเผยข้อมูล แต่หากนายกรัฐมนตรียังไม่สั่งการ จะทำหนังสือทวงถามอีกรอบ เพราะต้องการให้การใช้งบประมาณมีความโปร่งใส (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์)

นาย สมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวว่า ภาคีฯ จะเร่งรัดดำเนินโครงการหมาเฝ้าบ้าน เพื่อช่วยติดตามทุจริตการใช้งบฟื้นฟูน้ำท่วม โดยวันที่ 19 มีนาคมนี้ จะจัดเวิร์กช็อประดับเข้มข้นให้กับผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร 200 รายแรก มีเป้าหมายรับสมัครให้ได้ 1,000 ราย เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ)

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค/ผลกระทบ

          น.ส. สุภา ปิยะจิตติ รองปลัด กค. ระบุ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) เห็นว่า ในปีนี้คาดจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเร็วกว่าปกติ จึงเป็นห่วงโครงการขุดลอก คูคลอง โครงการซ่อมแซมฝาย เขื่อนต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปีก่อนจะดำเนินการไม่ทันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ทั้ง ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ( ADB ) ได้ประเมินความเสียหาย ทุกด้านทั้งโอกาสและรายได้ในอนาคต พบมีความสูญเสียสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ)

นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวว่า เป็นห่วง การใช้งบประมาณของหน่วยงานในโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ คค. เพราะมีโครงการฟื้นฟูถนนหลังจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวนมาก และการสร้างฟลัดเวย์ ในการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งภาคีฯ ไม่ได้ต่อต้านวิธีจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ สามารถทำได้ แต่ควรทำเฉพาะโครงการ ที่จำเป็นเท่านั้น หากไม่จำเป็นควรใช้วิธีปกติเปิดประมูล รวมทั้งจะตรวจสอบการใช้งบประมาณปกติของรัฐบาลด้วย(โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์)

นาย มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุวิวัฒนาการของการทุจริต ในอดีตเป็นการกระทำของคน หรือคณะบุคคล จากนั้นพัฒนาเป็นขบวนการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน เริ่มตั้งแต่วางแผน ออกแบบ กำหนดราคากลางให้สูง เพื่อให้มูลค่าโครงการสูงขึ้นและทุจริตทุกขั้นตอนไปจนถึง การตรวจรับ ซึ่งจากการตรวจสอบที่ผ่านมาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบบางโครงการผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุจริตหมดทุกคน ต่อมาเป็นยุคของการทุจริตทางการเมือง หรือทุจริตเชิงนโยบาย คือ ออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง และที่น่ากังวลคือ การทุจริตทางความคิด ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย แต่แนวคิดของคนเหล่านั้นกระทบกับผลประโยชน์ของประชาชน (กรุงเทพธุรกิจ)

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า จากการศึกษาพบการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) หากใช้เพียงมาตรการเดียว จะไม่ช่วย แก้ปัญหาทุจริต เพราะผู้เข้าประมูลสามารถติดต่อกันได้ก่อน กลายเป็นการส่งเสริมการสมยอมราคากัน โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่ง ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการปรับระบบ โดยห้ามทำ e-Auction ในโครงการขนาดเล็ก (กรุงเทพธุรกิจ)

 

 

          นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคระกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ระบุ ที่ผ่านมาประชาชนเห็นเรื่องการโกงเป็นเรื่องปกติธรรมดา หากมีส่วนได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นสำนึกที่อันตรายของผู้คนในสังคม หากปล่อยไว้เช่นนี้ชาติบ้านเมืองจะล่มจมแน่นอน (คม ชัด ลึก, ไทยรัฐ)

นาย วิชัย อัศรัสกร คณะทำงานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวว่า จากข้อมูลของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบคนไทยมีทัศนคติและความต้องการมีส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 เพราะมีการเคลื่อนไหวรณรงค์และออกสื่อมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนหันมาสนใจ ในเรื่องคอร์รัปชันมากขึ้น คือ ปัญหาน้ำท่วม ที่สร้างความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง เกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการน้ำ มีการทุจริตถุงยังชีพและของบริจาคต่างๆ(คม ชัด ลึก, ไทยรัฐ)

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 ในงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใน สร้างความกังวล แก่ประชาชน เพราะเท่ากับเป็นการอนุญาตให้หน่วยงานราชการใช้งบประมาณในการป้องกันน้ำท่วม 1 แสนล้านบาท ไปจัดซื้ออุปกรณ์และจัดจ้างโครงการต่างๆ ด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งจะเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ง่าย เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบว่าโครงการใหญ่ๆ ที่ส่อมีการกระทำผิดเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน ล้วนใช้วิธีพิเศษ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษมีจุดอ่อนที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ เป็นไปอย่างรวบรัด ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา ไม่มีการบันทึก หรือบังคับให้หน่วยงานเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การใช้เงื่อนไขพิเศษยังทำให้เกิดการฮั้วราคา หรือสมยอมราคาได้ง่าย(บทบรรณาธิการ–กรุงเทพธุรกิจ)

 

 

ข้อเสนอแนะ

          นาย สมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวว่า ประเด็นที่ต้องจับตาเพิ่มเติมคือ การใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 แสนล้านบาท ที่เป็นแผนระยะยาว ซึ่งภาคีฯ จะติดตามการใช้งบฯ ว่านำไปใช้ในโครงการอะไรบ้าง ซึ่งรัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม เพราะเป็นห่วงเรื่องบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชัดเจนจะลงโทษผู้กระทำผิดได้ยาก (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ)

นาย กิติพงศ์ อุรพีพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซีย์ จำกัด กล่าวว่า กฎหมายปราบทุจริตของเมืองไทยดีมาก แต่บังคับใช้ไม่ได้ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้ (1) ต้องเร่งให้คดีจบเร็ว เพื่อให้สังคมได้เห็นผลของการกระทำทุจริต ด้วยการตั้งศาลชำนัญพิเศษขึ้นมาพิจารณาคดีทุจริตเป็นการเฉพาะ (2) ปรับระบบการศึกษาใหม่ทั้งหมด (3) สื่อมวลชนต้องทำรายการดีๆ ที่มีเนื้อหาสาระต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (4) การปฏิรูประบบภาษี หากให้ทุกคนที่ต้องเสียภาษี ยื่นภาษีจะสามารถตรวจสอบที่มาของรายได้และป้องกันการทุจริตได้ รวมทั้ง การประมูลงานของรัฐต้องให้ผู้ร่วมประมูลยื่นภาษีก่อนด้วย (กรุงเทพธุรกิจ)

          นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคระกรรมการเครือข่าย ศิลปินเพื่อการปฏิรูป ระบุ การปลูกและปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ และคนในสังคมเห็นเรื่องการโกงเป็นเรื่องสำคัญ เปลี่ยนทัศนคติจากเรื่องธรรมดามาเป็นเรื่องผิดปกติ จะส่งผลให้เรื่องการโกงมีความสำคัญกับสังคมไทย ซึ ่ง เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ (คม ชัด ลึก, ไทยรัฐ)

ปัจจุบันระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้โครงการที่มีมูลค่า เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction การยกเว้นโดยอ้างว่าต้องการความรวดเร็วเป็นข้ออ้าง ที่ไม่สมเหตุสมผล รัฐบาลควรจะพิจารณาทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Auction เพื่อให้ลดระยะเวลา ในการดำเนินงานลงไปอีก ขณะเดียวกัน ควรจะเร่งให้กรมบัญชีกลางแก้ไขระเบียบให้โครงการตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมาใช้วิธีการจัดซื้อผ่าน e-Auction และปรับปรุงขึ้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ เช่น การกำหนดราคากลาง ที่สูงเกินจริง มีองค์กรกลางที่ตรวจสอบดูแลราคากลางให้เหมาะสมกับภาวะตลาด และหน่วยงานอิสระที่มี ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) รวมถึงผู้ตรวจสอบดูแลการตรวจสอบรับงานที่มีคุณภาพต่ำกว่า TOR (บทบรรณาธิการ–กรุงเทพธุรกิจ)

 

..........พวงเพ็ญ.......(วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/วิเคราะห์ข่าว/22715-การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการของรัฐ

 

จำนวนคนอ่าน 15956 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister