ข่าวสารกรุงเทพฯ 
                          ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำและการใช้เรือ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทักษะการใช้เรือ ซึ่งกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. -18 พ.ค. 55 พร้อมทั้งชมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการใช้เรือ พายเรือ ขับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และผู้เข้ารับการอบรม รวม 400 คน ร่วมงาน ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

                          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการใช้เรือ ตามโครงการเทศกิจดูแลชีวิตคนเมือง เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทักษะการใช้เรือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วยการฝึกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและคนตกน้ำอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การถอด-ประกอบเรือและเครื่องยนต์ การพายเรือ การกู้เรือ การใช้เรือยาง เรือท้องแบน การนำเรือเข้า-ออกจากฝั่ง การ


 

                          ขับเรือ การใช้เรือช่วยชีวิต การค้นหาผู้ประสบภัยด้วยเรือ และการใช้เรือช่วยชีวิตในพื้นที่อันตราย สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต และสำนักเทศกิจ รวมจำนวน 400 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รุ่นๆ ละ 100 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 2-6 เม.ย. 55 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 เม.ย. 55 รุ่นที่ 3 วันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 และรุ่นที่ 4 วันที่ 14-18 พ.ค. 55 ตลอดหลักสูตร 5 วัน 4 คืน ณ ค่ายฝึกอบรมกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรจากกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

------------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)
จำนวนคนอ่าน 14664 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister