ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
รองผู้ว่าฯ อัศวิน ประชุมกลุ่มกรุงธนเหนือติดตามงานตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.

19:08:2556 รองผู้ว่าฯ อัศวิน ประชุมกลุ่มกรุงธนเหนือติดตามงานตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.

กทม. ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน

19:08:2556 กทม. ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน

ผนึกกำลังนักประชาสัมพันธ์กทม. เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “รักกรุงเทพฯร่วมสร้างกรุงเทพฯ 10+6” สู่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ

19:08:2556 ผนึกกำลังนักประชาสัมพันธ์กทม. เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “รักกรุงเทพฯร่วมสร้างกรุงเทพฯ 10+6” สู่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ

กทม. จัดกิจกรรมครบรอบ 68 ปีวันสันติภาพไทย เชิดชูเกียรติและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของวีรชนเสรีไทย

19:08:2556 กทม. จัดกิจกรรมครบรอบ 68 ปีวันสันติภาพไทย เชิดชูเกียรติและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของวีรชนเสรีไทย

 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ศึกษาดูงานระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวครบวงจรในนครฉงชิ่ง

16:08:2556 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ศึกษาดูงานระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวครบวงจรในนครฉงชิ่ง

กทม. จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สื่อดี พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT

16:08:2556 กทม. จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สื่อดี พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT

กทม. เปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขตบางคอแหลม

16:08:2556 กทม. เปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขตบางคอแหลม

 สผม. จัดระดมความคิดเห็นหามาตรการและแนวทางส่งเสริมการดำเนินการจัดรูปที่ดินในกรุงเทพมหานคร”

16:08:2556 สผม. จัดระดมความคิดเห็นหามาตรการและแนวทางส่งเสริมการดำเนินการจัดรูปที่ดินในกรุงเทพมหานคร”

 ร่วมเปิดมุมมองอนาคตประเทศไทยในการ เสวนา “Change for the future : ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง”

16:08:2556 ร่วมเปิดมุมมองอนาคตประเทศไทยในการ เสวนา “Change for the future : ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง”

กทม. เตรียมสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในพื้นที่ 4 มุมเมือง

15:08:2556 กทม. เตรียมสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในพื้นที่ 4 มุมเมือง

Page 124 of 380

back back next next