ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
ปลัดกทม. กำชับจตุจักรและดอนเมืองแบ่งพื้นที่จัดเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ส. ชัดเจน หาก กกต. กำหนดเลือก ส.ส. 23 ก.พ. นี้

10:02:2557 ปลัดกทม. กำชับจตุจักรและดอนเมืองแบ่งพื้นที่จัดเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ส. ชัดเจน หาก กกต. กำหนดเลือก ส.ส. 23 ก.พ. นี้

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน สร้างมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพ

07:02:2557 รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน สร้างมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพ

สภากทม. ศึกษารูปแบบการดูแลเด็กพิเศษของมูลนิธิ ณ กิตติคุณ หวังนำมาปรับใช้ในโรงเรียนกทม.

07:02:2557 สภากทม. ศึกษารูปแบบการดูแลเด็กพิเศษของมูลนิธิ ณ กิตติคุณ หวังนำมาปรับใช้ในโรงเรียนกทม.

สยป. จัดทำแผนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ปี 2558

07:02:2557 สยป. จัดทำแผนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ปี 2558

โรงเรียนสังกัดกทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

07:02:2557 โรงเรียนสังกัดกทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กทม. จับมือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนา “กรุงเทพมหานคร : มหานครแห่งความปลอดภัย”

07:02:2557 กทม. จับมือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนา “กรุงเทพมหานคร : มหานครแห่งความปลอดภัย”

กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมป้องกันและแก้ปัญหาวัณโรคในพื้นที่

07:02:2557 กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมป้องกันและแก้ปัญหาวัณโรคในพื้นที่

กทม. เสริมสมรรถนะผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

07:02:2557 กทม. เสริมสมรรถนะผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ส่งความสุขปีใหม่

06:02:2557 รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ส่งความสุขปีใหม่

สภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว

06:02:2557 สภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Page 124 of 422

back back next next