ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
ถกงบประมาณปี 57 คืบหน้า เตรียมเสนอสภากทม. พิจารณาวาระสองและสาม ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. นี้

08:08:2556 ถกงบประมาณปี 57 คืบหน้า เตรียมเสนอสภากทม. พิจารณาวาระสองและสาม ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. นี้

กทม.จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี

07:08:2556 กทม.จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี

กทม.เฝ้าระวังเหตุชุมนุมทางการเมือง ประกาศปิดโรงเรียน 9 แห่งในพื้นที่เขตดุสิต

07:08:2556 กทม.เฝ้าระวังเหตุชุมนุมทางการเมือง ประกาศปิดโรงเรียน 9 แห่งในพื้นที่เขตดุสิต

กทม.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากล

07:08:2556 กทม.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ดึงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกำลังสำคัญในการทำความดีและแก้ปัญหายาเสพติด

07:08:2556 ดึงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกำลังสำคัญในการทำความดีและแก้ปัญหายาเสพติด

กทม.จัดอบรมพัฒนาจิตพิชิตงาน เสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

07:08:2556 กทม.จัดอบรมพัฒนาจิตพิชิตงาน เสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คณะอนุกรรมการฯ งบประมาณปี57ตรวจโครงการปรับปรุงถนนของสำนักงานเขตลาดพร้าว

07:08:2556 คณะอนุกรรมการฯ งบประมาณปี57ตรวจโครงการปรับปรุงถนนของสำนักงานเขตลาดพร้าว

ผู้ว่าฯกทม. มอบรางวัลอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองดีเด่น

06:08:2556 ผู้ว่าฯกทม. มอบรางวัลอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองดีเด่น

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ส่งมอบรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกให้คนกรุงเทพฯ ที่ร่วมกันดูแลเมือง

06:08:2556 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ส่งมอบรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกให้คนกรุงเทพฯ ที่ร่วมกันดูแลเมือง

กรุงเทพมหานครจัดยิ่งใหญ่พิธีปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 26”

06:08:2556 กรุงเทพมหานครจัดยิ่งใหญ่พิธีปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 26”

Page 124 of 377

back back next next