ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
รองปลัดกทม. ตรวจสถานีดับเพลิงเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

27:03:2556 รองปลัดกทม. ตรวจสถานีดับเพลิงเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลปิดไฟ 1 ชั่วโมง ทุบสถิติประหยัดไฟฟ้าได้เกือบ 1,700 เมกะวัตต์ เป็นเงินกว่า 6.6 ล้านบาท

26:03:2556 สรุปผลปิดไฟ 1 ชั่วโมง ทุบสถิติประหยัดไฟฟ้าได้เกือบ 1,700 เมกะวัตต์ เป็นเงินกว่า 6.6 ล้านบาท

รวมพลคนหัวใจสีเขียวในงานมหกรรม “คิดใหญ่ ด้วยหัวใจสีเขียว” 28-30 มี.ค.นี้ ที่ เซ็นทรัลฯ ลาดพร้าว

26:03:2556 รวมพลคนหัวใจสีเขียวในงานมหกรรม “คิดใหญ่ ด้วยหัวใจสีเขียว” 28-30 มี.ค.นี้ ที่ เซ็นทรัลฯ ลาดพร้าว

คนกรุงรวมใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ

26:03:2556 คนกรุงรวมใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ

สำนักเทศกิจจัดฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.

26:03:2556 สำนักเทศกิจจัดฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.

กทม. จัดกิจกรรม “เธอและฉัน เราร่วมกันหยุดยั้งเอดส์” มุ่งลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

26:03:2556 กทม. จัดกิจกรรม “เธอและฉัน เราร่วมกันหยุดยั้งเอดส์” มุ่งลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

สภากทม.กระตุ้มผู้บริหารเร่งแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างถนนที่ล่าช้า

26:03:2556 สภากทม.กระตุ้มผู้บริหารเร่งแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างถนนที่ล่าช้า

ตรวจปัญหาการก่อสร้างถนนเลียบคลองทวีวัฒนาล่าช้า หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

26:03:2556 ตรวจปัญหาการก่อสร้างถนนเลียบคลองทวีวัฒนาล่าช้า หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

จอมทองฝึกอาชีพชุมชน หวังสร้างอาชีพให้มีรายได้เสริม

26:03:2556 จอมทองฝึกอาชีพชุมชน หวังสร้างอาชีพให้มีรายได้เสริม

มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยี่ยมนำคณะนักธุรกิจศึกษางานกทม.

25:03:2556 มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยี่ยมนำคณะนักธุรกิจศึกษางานกทม.

Page 124 of 328

back back next next