ข่าวสารกรุงเทพฯ


                             ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ . ศ . 2555 เมื่อ 11 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม. ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณา ญัตติของนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เรื่องขอให้กรุงเทพมหานคร ขยายถนนคุ้มเกล้า เพื่อรองรับการจราจรจากถนนสุวินทวงศ์และถนนเจ้าคุณทหาร เนื่องจากปัจจุบันสภาพ การจราจรมีสภาพค่อนข้างหนาแน่น โดยถนนคุ้มเกล้าเป็นถนนที่เชื่อมถนนสุวินทวงศ์กับถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางจากถนนคุ้มเกล้า จากช่วงถนนมอเตอร์เวย์ถึงถนนสุวินทวงศ์มีความยาว 9,900 เมตร โดยมีช่องการจราจรเพียง 2 ช่อง (ไป -กลับ) แต่มีเขตทางกว้าง ประมาณ 30 เมตร จึงสามารถดำเนินการขยายถ นนคุ้มเกล้าออกไปเพื่อรองรับการจราจรได้ ดังนั้นเพื่อให้การจราจรคล่องตัวเชื่อมโยงกันเป็นระบบและเป็นการเพิ่มพื้นที่การจราจร จึงขอให้กรุงเทพมหานครขยายถนนคุ้มเกล้าออกไป

                             นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาญัตติของนายไพฑูรย์ อิสรเสรีพงษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.ราษฎร์อุทิศ – ถ . เลียบวารี จาก ถ.สุวินทวงศ์ – บริเวณ ใกล้เชื่อมสัมพันธ์ เนื่องจากโครงการ นี้มีลักษณะงานเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนขนาด 6 ช่องทางจราจร 2 ทิศทาง โดยเป็นช่องทางจราจรสำหรับรถยนต์สัญจรทิศทางละ 2 ช่องทางจราจร และเป็นช่องทางจักรยานทิศทาง ละ 1 ช่องทางจราจร ซึ่งทำให้ช่องทางสำหรับรถยนต์ลดลงทิศทางละ 1 ช่องทางจราจร และการมีช่องทางจักรยานร่วมอยู่ในเส้นทางเดียวกับ เส้นทางสัญจรสำหรับรถยนต์จะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ประชาชนไม่นิยม ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง การทำช่องทางจักรยานในโครงการนี้จึงไม่เหมาะสม

ด้านนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการขยายถนนซึ่งเป็นถนนชนบท เขียวลาย มีการแบ่งเส้นทางให้รถจักรยานวิ่ง เป็น 6 ช่องทางจราจร มีการก่อสร้างฟุตบาททางเท้าให้มีร่มเงากว้าง 5.30 เมตร ไม่ได้มีการส่งเสริมให้เจริญมาก ม ี รถยนต์วิ่งผ่านเส้นนี้ประมาณ 500 คันต่อวัน อนาคตหากมีรถยนต์เพิ่ มขึ้นก็ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งภาพรวมของโครงการทั้งหมดฝ่ายบริหารจะรับไปพิจารณา ก่อนกลับมาเสนอต่อที่ประชุมสภากทม. อีกครั้ง

                             ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับทั้ง 2 ญัตติ และจะส่งให้สำนักเลขานุการสภากทม. รวบรวม พร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป
 

------------------ (ทีมข่าวสภากทม...กปส. รายงาน)


แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/21986-สภากทม-เห็นชอบปรับปรุงรูปแบบขยาย-ถ-คุ้มเกล้า-และ-ถ-ราษฎร์อุทิศ

จำนวนคนอ่าน 18741 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister