ศุนย์บริการสาธารณสุข


 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ - ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิทศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 สีบุญเรืองศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าวศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินีศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาลศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่างศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22  วัดปากบ่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ภักดีฐานปัญญา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง

 
 

Highlight Link