ประกาศ / สอบแข่งขัน


สำนักงานเขตบางบอน ชี้แจงข้อร้องเรียน

11:12:2557 สำนักงานเขตบางบอน ชี้แจงข้อร้องเรียน

ประกวดกระทงเถึง 3 พ.ย. นี้

30:10:2557 ประกวดกระทงเถึง 3 พ.ย. นี้

กทม. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ได้ที่ทุกสำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 57

10:10:2557 กทม. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ได้ที่ทุกสำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 57

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

18:08:2557 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

05:08:2557 รับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

05:08:2557 รับสมัครบุคคลฯโดยวิธีพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑

16:07:2557 ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต

21:05:2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต

23:04:2557 ประกาศสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2557

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป บ ๑ และ พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

31:03:2557 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป บ ๑ และ พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

Page 1 of 6

back back next next