ประกาศ / สอบแข่งขัน


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป บ ๑ และ พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

31:03:2557 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป บ ๑ และ พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

07:03:2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

21:02:2557 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

20:02:2557 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีทั่วไป

18:02:2557 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีพิเศษ

18:02:2557 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีพิเศษ

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ

26:12:2556 เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด สำนักอนามัยครั้งที่ 1/2556

03:12:2556 ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด สำนักอนามัยครั้งที่ 1/2556

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครฯ สำนักการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

13:11:2556 สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครฯ สำนักการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

12:11:2556 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Page 1 of 5

back back next next