ประกาศ / สอบแข่งขัน


 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

23:01:2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ชะลอการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

20:01:2558 ชะลอการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

แจ้งประกาศดับไฟฟ้า

26:12:2557 แจ้งประกาศดับไฟฟ้า

ขยายระยะเวลาการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุง้ทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

23:12:2557 ขยายระยะเวลาการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุง้ทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

22:12:2557 ประกวดราคาจ้างจัดประชุม The Third ASEM Meeting for Governors and Mayors ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตบางบอน ชี้แจงข้อร้องเรียน

11:12:2557 สำนักงานเขตบางบอน ชี้แจงข้อร้องเรียน

ประกวดกระทงเถึง 3 พ.ย. นี้

30:10:2557 ประกวดกระทงเถึง 3 พ.ย. นี้

กทม. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ได้ที่ทุกสำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 57

10:10:2557 กทม. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ได้ที่ทุกสำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 57

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

18:08:2557 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

05:08:2557 รับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

Page 1 of 7

back back next next