ข่าวสมัครงาน


14:10:2557 สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครวิทยากรนำเต้นแอโรบิค จำนวน 35 อัตรา

14:10:2557 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

13:10:2557 คลองสานเปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว

10:10:2557 สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครบุคคลเจ้าเป็นครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

10:10:2557 สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา

10:10:2557 สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) จำนวน 2 อัตรา

10:10:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

09:09:2557 สำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา 8 แห่ง

09:09:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครสบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฯด้านสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครคนพิการ

09:09:2557 สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

Page 2 of 49

back back next next