ข่าวสมัครงาน


11:06:2557 ประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21:05:2557 สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

21:05:2557 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา

15:05:2557 สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสอาสาสมัครฯ จำนวน 8 อัตรา

15:05:2557 สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา

15:05:2557 สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดรับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา

07:05:2557 สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่ บ1

07:05:2557 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครหลายอัตรา

06:05:2557 สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครฯ ลูกจ้างชั่วคราว

06:05:2557 สำนักงานเขตบางขุนเทียน เปิดรับสมัครฯ อาสาสมัครลานกีฬา

Page 2 of 47

back back next next