ข่าวสมัครงาน


09:09:2557 สำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา 8 แห่ง

09:09:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครสบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฯด้านสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครคนพิการ

09:09:2557 สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

05:09:2557 สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับอาสาสมัคร

05:09:2557 โรงพยาบาลกลาง เปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม

05:09:2557 สำนักงานเขตลาดพร้าว เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

05:09:2557 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เปิดรับสมัครนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม)

05:09:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬาฯ

05:09:2557 โรงพยาบาลกลาง เปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม หลายอัตรา

05:09:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสอาสาสมัครลานกีฬาฯ

Page 2 of 49

back back next next