ข่าวสมัครงาน


22:01:2558 สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร

22:01:2558 สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

21:01:2558 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา

21:01:2558 สำนักงานเขตพระโขนง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา

21:01:2558 สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

21:01:2558 สำนักงานเขตราชเทวี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

21:01:2558 สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา

21:01:2558 โรงพยาบาลลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการหลายอัตรา

21:01:2558 สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

08:01:2558 สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 2 อัตรา

Page 1 of 52

back back next next