ข่าวสมัครงาน


17:10:2557 สำนักงานเขตคันนายาวเปิดรับสมัครนักพัฒนาสังคม(นักบริหารเงินออม)

15:10:2557 สำนักงานเขตทุ่งครุ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

15:10:2557 สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง

14:10:2557 สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครวิทยากรนำเต้นแอโรบิค จำนวน 35 อัตรา

14:10:2557 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

13:10:2557 คลองสานเปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว

10:10:2557 สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครบุคคลเจ้าเป็นครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

10:10:2557 สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา

10:10:2557 สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) จำนวน 2 อัตรา

10:10:2557 สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

Page 1 of 49

back back next next