ข่าวสมัครงาน


                               โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 5 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งคนงาน (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา และคนงาน (เพศหญิง) จำนวน 4 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่ฝ่ายนบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เม.ย. 54 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2444 2772

------------------ (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-41-55/18375-กทม-เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา