ข่าวสมัครงาน


                        นาย ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขยายเวลารับ สมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักโภชนาการ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เม.ย. 54 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7383

------------------ (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-41-55/18353-กทม-เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 จำนวนคนอ่าน 5419 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister