Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ถามตอบ

กลุ่ม :
ค้นหา :
ตลาดน้ำตลิ่งชันเปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

1.สำเนาทะเบียนบ้านหาย : ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2.บัตรประชาชนหาย : ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3.แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย : ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4.ใบอนุญาตขับขี่หาย : ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5.บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย : ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย : ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน
 

อย่างไรก็ตาม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอาเอกสารไปอ้างได้ว่า เราไม่ได้ทำ เพราะเอกสารได้หายไปก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับที่ต้องหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อออกบัตรใหม่คนกำหนดจะเป็นหน่วยงานที่ออกบัตรไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ