Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กิจกรรมที่ 2 การเกษตรผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง