Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวสารภายในหน่วยงาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗