Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตตลิ่งชันมอบเก้าอี้เพื่อให้ชุมชนทำกิจกรรม (ลงข่าว 10 ก.พ.57)

เขตตลิ่งชันมอบเก้าอี้เพื่อให้ชุมชนทำกิจกรรม
                             
          นางชนัญยา จาดชนบท  ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มอบเก้าอี้พลาสติก ซึ่งจัดซื้อตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา ชุมชนคลองบางน้อย และชุมชนราชพฤกษ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน