Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตตลิ่งชันตรวจสถานประกอบการ (ลงข่าว 6 ม.ค.57)

เขตตลิ่งชันตรวจสถานประกอบการ
                             
          นางชนัญยา  จาดชนบท ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสุ่มตรวจสถานประกอบการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ตรวจหาสารเสพติดของพนักงาน และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ในการขอความร่วมมือให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้