Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตตลิ่งชันลงพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพ โครงการ "ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา"
14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ลงพื้นที่จุดต่างๆในพื้นที่เขต ที่ดำเนินโครงการ"ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา" เพื่อแก้ไขปัญหา รับทราบปัญหาจากประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาในจุดต่างๆซึ่งมีปัญหาที่แตกต่างกันตามกายภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน มีจุดให้บริการ "ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา" ที่ถนนราชพฤกษ์จำนวน 3 จุด ถนนบรมราชชนนี 5 จุด ถนนพรานก-พุทธมณฑล 2 จุด ถนนแก้วเงินทอง 3 จุด และถนนสวนผัก 3 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด บนถนนสายหลัก รวมถึงจุดต่างๆในคลองต่างๆและพื้นที่ชุมชน
โดยมี นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล นักวิชาการสุขาภิบาล (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ชำนาญการพิเศษ,นายกนก สิงห์โต หัวหน้าฝ่ายปกครอง ,นางสาวสลิลทิพย์ ฝอยทับทิม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่