Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตตลิ่งชันร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยนางสุพจนีย์ บรรณราช  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)