Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

สำนักงานเขตตลิ่งชันพร้อมให้บริการ BFC
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล นักวิชาการสุขาภิบาล (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมจุดบริการ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) เพื่อความพร้อมทุกด้านในการให้บริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการรับบริการ ณ ห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตตลิ่งชัน