Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ตลิ่งชันติดตามความก้าวหน้าการระบายน้ำอุโมงค์ชัยพฤกษ์และจุดอ่อนน้ำท่วม
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 และอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ บริเวณถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ทางกลับรถจุดตัดถนนกาญจนาภิเษก) เขตตลิ่งชัน และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ ซึ่งมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ 90 ณ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 ถนนพรานนก-พุทธมณฑล เขตตลิ่งชัน

จากนั้นลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจุดอ่อนน้ำท่วม ที่บ่อสูบน้ำริมถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ช่วงบริเวณคลองบัว และบ่อสูบน้ำปากซอยฉิมพลี 28 ตัดถนนบรมราชชนนี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความพร้อมในการระบายน้ำ พร้อมรับฝนตกหนัก และลงพื้นที่บ่อสูบน้ำถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขาออก) ตอนลงคลองบางกอกน้อย โดยสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง เครื่องสูบน้ำขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ที่มีเป้าหมายเร่งระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกน้อยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวก บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งถนนดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก เพราะเป็นพื้นที่ต่ำ โดยมีนายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่