Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกวดราคา / ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยอินทราวาส 7,9,11 และซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว.17/03/2563)