Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกวดราคา / ประกาศสอบราคา

ประกวดราคางานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานลูกจ้าง จำนวน 928 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/02/2563)