Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกวดราคา / ประกาศสอบราคา

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานลูกจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ลว.31/01/2563)
เปิดไฟล์ PDFทั้งนี้หากมีข้อทักท้วงร่างประกาศ
ขอให้ท่านส่งข้อทักท้วงเป็นหนังสือไปยังฝ่ายรักษา สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
ภายใน 3 วัน หลังจากการลงร่าง TOR และร่างเอกสารนี้ (ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 )

ผู้ชม 25 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น