Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกวดราคา / ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (ช่วงคลองบางขุนศรี-ถนนกาญจนาภิเษก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)