Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกวดราคา / ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 10 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)