Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกวดราคา / ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด จำนวน 230 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)