Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ O7

อเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน