Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน

ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา