Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

รายชื่อชุมชน

 ชุมชนในเขตตลิ่งชั่น
 1. ชุมชนริมคลองชักพระ
 2. ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์
 3. ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา
 4. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1
 5. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2
 6. ชุมชนสะพานผัก - คลองศาลเจ้า
 7. ชุมชนซอยพฤกษอุดม - วัดน้อยใน
 8. ชุมชนวัดกระจัง
 9. ชุมชนวัดมะกอก
10. ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
11. ชุมชนวัดเกาะ
12. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 7 ฉิมพลี
13. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19)
14. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 13 บางระมาด
15. ชุมชนบ้านลุ่ม
16. ชุมชนศาลาหลังบ้าน
17. ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน)
18. ชุมชนหมู่ 1,3 แขวงบางพรม
19. ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร
20. ชุมชนวัดมณฑป
21. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 4 บางระมาด
22. ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด
23. ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย
24. ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน
25. ชุมชนวัดจำปา
26. ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์
27. ชุมชนวัดสมรโกฎิ - บางระจัน
28. ชุมชนวัดเพลงกลางสวน
29. ชุมชนหมู่บ้าน 2521
30. ชุมชนคลองบางน้อย
31. ชุมชนราชพฤกษ์
32. ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง
33. ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย
34. ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ที่ 10
35. ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวน บางพรม
36. ชุมชนบ้านไทร
37. ชุมชนบ้านคู่คลอง
38. ชุมชนหมู่ 5 บางพรม
39. ชุมชนรัพย์สินพัฒนา
40. ชุมชนสองแขวง
41. ชุมชนฉิมพลี
42. ชุมชนโค้งเอส
43. ชุมชนหมู่บ้านมหาดไทย 1