Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

รายชื่อลานกีฬา

ลานกีฬาเขตตลิ่งชัน
 1.  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ
 2.  โรงเรียนวัดกระโจมทอง
 3.  ชุมชนวัดเกาะ
 4.  ชุุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
 5.  ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์
 6.  ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน
 7.  โรงเรียนวัดพิกุล
 8.  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี
 9.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ - บางระจัน
10. ชุมชนซอยพฤกษอุดม - วัดน้อยใน
11. มูลนิธิร่วมใจธรรม
12. โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
13. ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา
14. โรงเรียนฉิมพลี
15. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
16. ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน
17. ชุมชนวัดมะกอก
18. ชุมชนวัดกระจัง
19. หมู่บ้านพัฒนสมบัติ ฉิมพลี 28
20. ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร
21. ชุมชนวัดเพลงกลางสวน
22. หมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส
23. โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
24. โรงเรียนวัดรัชฎาธิษฐาน
25. ชุมชนวัดมณฑป
26. โรงเรียนวัดโพธิ์
27. ชุมชนฉิมพลี
28. ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ 10
29. ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย