Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
ฝ่าย ดาวน์โหลด
1. ฝ่ายปกครอง ดาวน์โหลด
2. ฝ่ายทะเบียน ดาวน์โหลด
3. ฝ่ายโยธา
   คู่มือสำหรับประชาชน ฝ่ายโยธา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดาวน์โหลด
5. ฝ่ายรายได้ ดาวน์โหลด
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดาวน์โหลด
7. ฝ่ายการศึกษา ดาวน์โหลด
8. ฝ่ายการคลัง ดาวน์โหลด
9. ฝ่ายเทศกิจ ดาวน์โหลด
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลด
 
คู่มือการปฏิบัติงานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. ขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนมาติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลด
2. กล้อง CCTV ที่สามารถตรวจสอบได้ในสำนักงานเขตตลิ่งชัน ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดาวน์โหลด