Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ประจำเดือน มิถุนายน 2562)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ (Bangkok-Health Literate Societies) 
สำนักงานเขตตลิ่งชันขอเสนอบทความสุขภาพเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ 
ที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/talingchan เมนู องค์ความรู้ (KM) หัวข้อ สุขภาพดีที่คุณเลือกได้
โดยในตอนที่ 6 ขอเสนอ บทความเรื่อง
"ขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"