Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

แนะนำปริมาณอาหารตามระดับพลังงานที่ควรได้รับ สำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ (Bangkok-Health Literate Societies) 
สำนักงานเขตตลิ่งชันขอเสนอบทความสุขภาพเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ 
ที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/talingchan เมนู องค์ความรู้ (KM) หัวข้อ สุขภาพดีที่คุณเลือกได้
โดยในตอนที่ 2 ขอเสนอ บทความเรื่อง
"แนะนำปริมาณอาหารตามระดับพลังงานที่ควรได้รับ สำหรับผู้สูงอายุ (ธงโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ)
สำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)"
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF