Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์)