Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

คลอง

คลองที่สำนักงานเขตสวนหลวงดูแล
มีทั้งหมด 35 คลอง ได้แก่
 • คลองทองหลาง
 • คลองโอ่งอ่าง
 • ลำรางข้างซอยมิตรวิถี
 • ลำรางในซอยอ่อนนุช 30
 • คลองโรงสีเก่า
 • ลำรางข้างศาลเจ้าแป๊ะกง
 • คลองบางลี่
 • คลองพระโขนงเก่า
 • คลองกลันตัน
 • ลำรางแบ่งเขตสวนหลวงกับเขตบางกะปิ
 • คลองบ้านหลาย
 • คลองควาย
 • คลองโคกวัด
 • คลองจวน
 • คลองแยกคลองหัวหมาก
 • คลองขวางล่าง
 • คลองคู้ (คลองตาสาด)
 • คลองบ้านทุ่ง
 • ลำรางข้างซอยชมชื่น
 • คลองเจ็ดขนัด
 • ลำรางซอยถาวร
 • ลำรางแยกถนนศรีนครินทร์ (สี่แยกศรีพัฒน์)
 • ลำรางวัดมหาบุศย์
 • คลองสุเหร่าใหม่
 • ลำรางหมู่บ้านเมืองทอง 2/3
 • ลำรางเพรสซิเด้นท์ปาร์ค และชุมชนอัลกุ๊บรอ
 • ลำรางข้างซอยหมู่บ้านปัญญา
 • คลองในหมู่บ้านปัญญา
 • คลองสวนหลวง
 • คลองเจ๊ก
 • ลำรางแยกคลองบางนางจีน
 • ลำรางหมู่บ้านวิเศษสุข
 • คูระบายน้ำในหมู่บ้านมิตรภาพ
 • ลำรางข้างหมู่บ้านเอื้อสุข (คลองแบ่งเขต)
 • ลำรางในหมู่บ้านเอื้อสุข