Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง และชุดยุวกาชาด สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง และชุดยุวกาชาด สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 

ดาวน์โหลด