Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ฝ่ายปกครอง
 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ฝ่ายปกครอง

ประกาศราคากลาง