Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087678045)
 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087678045)

ดาวน์โหลด