Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสวนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097020697)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสวนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097020697)

ดาวน์โหลด